vergoeding-van-de-gemeente-krijgen-om-een-scootmobiel-te-kopen

Kan ik een vergoeding van de gemeente krijgen om een scootmobiel te kopen?

Een scootmobiel wordt niet door de zorgverzekering vergoed. Maar, toch is het mogelijk om een scootmobiel vergoedt te krijgen als u mobiliteit sterk afneemt. Dit dankzij de Wet maatschappelijke ondersteuning, kortweg WMO genoemd. Over de vergoeding van de gemeente voor het kopen van een scootmobiel en hoe u het werkt.

Vergoeding gemeente kopen scootmobiel?

Nederland kent verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Een daarvan is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Die wet wordt uitgevoerd door de gemeenten en is bedoeld om mensen langer thuis te laten wonen en/of mee te laten doen in de samenleving. En daarom kunt u een vergoeding aanvragen bij uw gemeente om een scootmobiel te kopen. Uiteraard gelden er regels en voorwaarden.

[h2] Wanneer vergoeding scootmobiel?
Niet iedereen kan zomaar een vergoeding van de gemeente aanvragen om een scootmobiel te kopen. Zo moet u een scootmobiel echt nodig hebben vanwege een gebrek aan mobiliteit. Onder andere u bent snel moe en/of buiten adem, slecht loopt, bang bent om te vallen door ouderdom, ziekte of een fysieke beperking. Bovendien is het voor u niet meer mogelijk om van andere openbare vervoersvoorzieningen in uw gemeente gebruik te maken. Is daar sprake van? Dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een vergoeding scootmobiel.

Hoe vergoeding scootmobiel aanvragen?

De aanvraag voor een scootmobielvergoeding doet u via het Wmo-loket van uw gemeente. U kunt de aanvraag tegenwoordig ook vaak online doen bij uw gemeente.
De gemeente, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo, toetst vervolgens of u in aanmerking komt voor een vergoeding om een scootmobiel te kopen.
Zo moet u allerlei formulieren invullen over waarom u een scootmobiel wilt aanvragen en hoe het met uw fysieke conditie is gesteld. Ook kan het zo zijn dat u bewijsstukken moet aanleveren waaruit uw verminderde mobiliteit blijkt. Ook maakt een zogenaamd keukentafelgesprek onderdeel uit van de aanvraagprocedure.

Welke vergoedingen zijn er voor een scootmobiel?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van een scootmobiel? Dan zult u ontdekken dat er 2 verschillende vergoedingsopties zijn, namelijk:  
- Een vergoeding in natura
- Het persoonsgebonden budget
Een vergoeding in natura betekent dat u een scootmobiel van de gemeente in bruikleen krijgt. Meestal is het een 3-wiel scootmobiel.
Met een persoonsgebonden budget (pgb) daarentegen bepaalt u alles zelf. Want, u ontvangt een geldbedrag waarmee u bij een leverancier naar keuze een scootmobiel mag kopen. Ook een splinternieuwe 4- of 5-wiel scootmobiel. Uiteraard, moet u wel rekening houden met de hoogte van de vergoeding die u ontvangt.

Wat kost een scootmobiel via de gemeente?

Ondersteuning vanuit de Wmo is niet gratis! Want, ontvangt u een Wmo-vergoeding? In natura of een pgb? Dan bent u in beide gevallen verplicht een zogenaamde eigen bijdrage te betalen. Deze eigen bijdrage betaalt u 13 keer per jaar en het bedrag is maximaal 19 euro (2021) per keer.

Wat als uw vergoeding wordt afgewezen?

Vraagt u een vergoeding bij de gemeente voor een scootmobiel? Dan bestaat uiteraard de kans dat uw aanvraag wordt afgewezen. U ontvangt hierover officieel bericht van uw gemeente met de reden van afwijzing. Echter, het loont dan de moeite om te kijken of er geen fouten bij de aanvraag zijn gemaakt. Misschien bent u niet duidelijk genoeg geweest over uw immobiliteit? Of heeft u niet de juiste of onvoldoende bewijzen aangeleverd? Kortom, u kunt dan bezwaar maken.
Blijkt uiteindelijk dat u toch geen vergoeding ontvangt om via de gemeente een scootmobiel aan te schaffen? Dan kunt u het jaar erop eventueel opnieuw een aanvraagprocedure starten. Immers, de regels veranderen en mogelijk komt u het jaar erop wel voor een Wmo-vergoeding in aanmerking om een scootmobiel te kopen. 

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een gemeentelijke pgb-vergoeding om een scootmobiel te kopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons voor uw persoonlijke mogelijkheden. Wij begeleiden u namelijk helemaal gratis bij het aanvragen van een scootmobiel met een pgb. Mail uw vraag naar info@scootmobielspecialist.nl dan bellen wij u z.s.m. terug óf bel ons: 0800 – 1918.

help Whatsapp bericht sturen