maximum-snelheid-scootmobiel-brom-en-fietspad-openbare-weg-buiten-bebouwde-kom-30-km

13 belangrijke verkeersregels voor de scootmobiel

Er gelden wettelijke regels voor wie scootmobiel rijdt. Kent u die? Wij zetten hieronder 13 belangrijke verkeersregels voor de scootmobilist op een rij.

1. Plaats op de weg

Met een scootmobiel mag u zowel binnen als buiten de bebouwde kom rijden. Daarnaast mag u zich met het voertuig op de stoep, het fietspad en rechts op de rijbaan verplaatsen. Indien u de keuze heeft, mag u zelf bepalen welke van deze wegen u kiest. Op autowegen en autosnelwegen mag u niet met het elektrische vervoermiddel rijden. Verder geldt dat u zich op het trottoir houdt aan de regels van de voetgangers. Rijdt u op het fietspad? Dan volgt u de verkeersregels voor fietsers. Gaat u op de openbare weg rijden? Dan gelden eveneens de fietsverkeersregels voor wat betreft onder andere de voorrangsregels en verkeersborden.

2. Maximale grootte scootmobiel

Er gelden maximale afmetingen voor een scootmobiel. De hoogte mag maximaal 2 meter zijn, de breedte maximaal 1,10 meter en de lengte mag niet meer bedragen dan 3,5 meter.

3. Maximumsnelheid

Rijdt u scootmobiel? Dan neemt u deel aan het verkeer en moet u rekening houden met andere weggebruikers. Dit betekent dat op het voetpad niet harder mag dan 6 km/uur.  Bent u in een woonerf? U mag dan maximaal 15 km/uur rijden. Rijdt u op het (brom)fietspad of de openbare weg binnen de bebouwde kom? Dan is de maximumsnelheid 30 km/uur. Bent u buiten de bebouwde kom en rijdt u met uw scootmobiel op een (brom)fietspad? De maximale snelheid is dan 40 km/uur. Verder geldt dat u op de rijbaan zowel binnen als buiten de bebouwde kom maximaal 45 km/uur mag rijden.

4. Minimumleeftijd

Om een scootmobiel te besturen die harder rijdt dan 10 km/uur moet u minimaal 16 jaar zijn. Rijdt een elektrisch voertuig niet harder dan 10 km/uur? Dan geldt er geen minimumleeftijd.

5. Rijbewijs

Voor het besturen van een scootmobiel heeft u geen rijbewijs of bromfietscertificaat nodig. Maar, het kan soms heel fijn zijn om een rijvaardigheidscursus of behendigheidstraining te volgen. Tegenwoordig worden in diverse gemeenten (gratis) scootmobielcursussen verzorgd. Informeer bij uw gemeente eens naar de mogelijkheden.

6. Verzekering

Voor een scootmobiel geldt een verzekeringsplicht. Zo moet u altijd WA (wettelijk Aansprakelijkheid) verzekerd zijn. Dat geldt eveneens voor opvouwbare scootmobielen. Van uw verzekeringsmaatschappij ontvangt u een verzekeringsplaatje dat u achterop uw scootmobiel bevestigd. Verder is het mogelijk om uw WA-verzekering uit te breiden met een zogenaamde Allriskverzekering. Die verzekering dekt behalve de schade aan de tegenpartij ook de schade aan uw scootmobiel. 

7. Verlichting

Wanneer u met uw scootmobiel op de rijbaan of het fietspad rijdt, moet ’s nachts en overdag bij slecht zicht - mist, harde regen – de voor- en achterlichten laten branden. Voert u geen licht? Dan kunt u een boete krijgen. Rijdt u met uw elektrische voertuig op de stoep? U bent dan niet verplicht de verlichting aan te hebben. Echter, het algemene advies luidt om te allen tijd te zorgen dat u goed zichtbaar bent en de verlichting te gebruiken. Ook wordt aangeraden reflecterende kleding te dragen en/of een fluorescerend hesje over de stoel te doen. Dat zorgt ervoor dat u goed zichtbaar bent voor anderen.

8. Parkeren scootmobiel

Waar een stop- of parkeerverbod geldt voor bestuurders, geldt dat ook voor scootmobilisten. Maar er zijn een aantal uitzonderingen. Omdat een scootmobiel een gehandicaptenvoertuig is, mag u ook op een gehandicaptenparkeerplaats gaan staan. Ook is het toegestaan te parkeren bij een gele onderbroken streep. Hier geldt echter wel een maximum parkeertijd voor gehandicaptenvoertuigen van 3 uur. Vervolgens mag u ook overal op de stoep uw voertuig parkeren. Voorwaarde is overigens wel dat u de doorgang niet blokkeert.

9. Helm dragen? 

Voor het besturen van een scootmobiel geldt geen helplicht.

10. Naast elkaar rijden met twee scootmobiel

Op het trottoir mogen twee scootmobielen wel naast elkaar rijden. Maar, op het fietspad en de rijbaan is dat niet toegestaan vanwege de omvang van een scootmobiel. Ook mag u met uw scootmobiel niet naast een fietser rijden op de openbare weg en het fietspad. Alleen fietsers mogen naast elkaar rijden. 

11. Alcohol

Alcohol drinken en deelnemen aan het verkeer is geen goede combinatie, dat is algemeen bekend. Voor het besturen van een scootmobiel geldt hetzelfde als autorijden: maximaal 2 glazen alcohol. Drinkt u meer? Laat u dan thuisbrengen met een taxi. Gebruikt u medicijnen? Lees dan de bijsluiter want er zijn medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

12. Mobiele telefoon

Zoals ook voor andere bestuurder in het verkeer geldt: tijdens het rijden mag u niet telefoneren. Alleen als u stilstaat én dus niet deelneemt aan het verkeer mag u uw mobiele telefoon gebruiken.

13. Overige verkeersregels

Natuurlijk zijn er nog meer verkeersregels waar u als bestuurder van een scootmobiel rekening mee behoort te houden. Denk aan bijtijds richting aangeven wanneer u van richting verandert. Verder mag u de claxon van de scootmobiel alleen gebruiken in gevaarlijke situaties. En bij een zebrapad heeft u - net als een voetganger - voorrang bij het oversteken.

Contact

En… heeft u nog vragen over de verkeersregels voor de scootmobiel? Is iets niet duidelijk? Of wilt u meer informatie over het kopen van een scootmobiel? Stel uw vraag dan gerust via ons contactformulier of bel ons gratis op 0800-1918.

help Whatsapp bericht sturen